Tradícia zaväzuje SAM HOLDING a.s.

Zástupcovia, SAM HOLDING a.s., Česká republika, Slovensko, plastika MyjavaZástupcovia

Česko a Slovensko

Bosna a Hercegovina

MBH-PROM d.o.o.

Razič Šejla
Donje polje 42
88400 KONJIC
Bosna a Hercegovina

+387 617 61 011
mbhprom@bih.net.ba

Srbsko

Slovarm d.o.o.

Auto-put I-13, Blok 53bb
Novi Beograd
Srbsko

+381 113 730 103
office@slovarm.co.rs