Tradícia zaväzuje SAM HOLDING a.s.

Zákazková výrobaMožnosti: Tlač.

Zákazková výroba

Predmetom podnikania SAM HOLDING a.s. MYJAVA je výroba a predaj výrobkov z plastov s náročnou aplikáciou pre strojárenský, elektrotechnický a spotrebný priemysel, ako aj skúšanie foriem pre výrobu výrobkov z plastov. Spoločnosť má 50-ročnú tradíciu vo výrobe výrobkov z plastov. Technické zariadenia a kapacitné možnosti umožňujú dodávky špeciálnych výrobkov podľa požiadaviek zákazníkov v rozpätí hmotností od 1g do 4700g. Naše skúsenosti a technické vybavenie dávajú záruku dodávok vo vysokom štandarde kvality, v dohodnutých termínoch a prijateľných cenových reláciách. S požiadavkami na vývoj výrobkov, zabezpečenie výroby foriem a výrobu výrobkov z termoplastov sa môžete s dôverou obrátiť na odborníkov v akciovej spoločnosti SAM HOLDING a.s. Myjava.

V laboratóriu plastov skúšame charakteristické chemické a fyzikálne vlastnosti plastov, elastomérov, farebných koncentrátov, gumy a plastových súčiastok. Laboratórium je zamerané hlavne na vstupnú a medzioperačnú kontrolu granulátov plastov a plastových súčiastok. Z hlavných skúšok je potrebné spomenúť stanovenie indexu toku taveniny na plastometri Göttfert, stanovenie obsahu vlhkosti na vlhkomeri Ultra x Electronic, obsahu popola a chemickej odolnosti plastov a výrobkov z nich.

SAM HOLDING, a.s.

Spoločnosť disponuje rozsiahlym strojným a technologickým zariadením na vysokej úrovni: vstrekolisoy výrobcov ENGEL, KUASY, TOS Rakovník a CS Vihorlat Snina. Vo firme je možné vstrekovať odstreky s hmotnosťou do 4 700g a potrebnou uzatváracou silou do 10 000kN. Na uvedenom strojnom parku je možné vyrábať i technicky náročné odstreky, nakoľko niektoré lisy od firmy ENGEL sú ovládané mikroprocesorovým riadiacim systémom EC-88 a CC-90, ktoré sú zárukou výbornej reprodukcie nastavených technologických parametrov. Pre náročnejšie odstreky sa vo firme používajú periférne zariadenia od firiem PIOVAN, GWK a PALLMANN. Starostlivosť o nástroje a ich preventívne prehliadky sa uskutočňujú v servisnom pracovisku spoločnosti, pod kontrolou kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnou praxou v oblasti spracovania plastov. SAM HOLDING a.s. MYJAVA realizuje už niekoľko rokov náročnú technológiu vstrekovania elastomérov a odstrekov s povrchovou úpravou galvanického chrómovania. Celkove je v ponuke spoločnosti spracovanie až 60 typofarieb termoplastov. Dodáva však výrobky aj pre mnohých tuzemských i zahraničných odberateľov, najmä v Českej republike, Estónsku, Litve, Bosne-Hercegovine, Chorvátsku, Poľsku, Bulharsku, Rumunsku, Moldavsku, Srbsku a Čiernej Hore.

DRUHY SPRACOVÁVANÝCH MATERIÁLOV

  Typ materiálu Obchodný názov
PE Polyetylén Liten, Bralen, Hostalen, Vestolen A, Lupolen, ...
PP Polypropylén Mosten, Tatren, Daplen, Novolen, Skloplasten, ...
PS Polystyrén Krasten, Edistir, Styron, ...
ABS Terpolakrylonitrilbutadien-styrén Forsan, Novodur, Terluran, Magnum, Cycolac, ...
SAN Styren akronitril Lustran, ...
POM Polyoxymetylén Delrin, Hostaform, Ultraform, ...
PA 6, 66 Polyamid Silamid, Ultramid, Skloplastid, ...
PA11, 12 Polyamid Rilsan B, ...
PBTP Polybutyléntereftalát Pocan, Orgater, Vestodur, ...
PC Polykarbonát Lexan, Makrolon, Calibre, ...
PMMA Polymetylmetakrylát Akrylon, Diakon, Reasarit, ...
SEBS Styrén-etylén-butadien-styrén Multibase, Multiflex, ...