Tradícia zaväzuje SAM HOLDING a.s.

ENGEL, KAUSY, TOS Rakovník, CS Vihorlat Snina, vstrekovanie elastomerov, vstrekovanie plastových dielov pre galvanizovanie povrchu chrómomMožnosti: Tlač.

O firme

SAM HOLDING, a.s.
Spoločnosť má viac ako 50 ročnú tradíciu vo výrobe technických plastových výrobkov a patrí medzi najväčších výrobcov sanitárnych produktov na Slovensku a v Čechách. Technické vybavenie a produkčné kapacity umožňujú spoločnosti dodávať špeciálne výrobky prispôsobené požiadavkám zákazníkov. Naše skúsenosti a technické vybavenie zaručujú vysokú kvalitu, dodávky na čas a prijateľné ceny. Spoločnosť SAM Holding bola dňa 18. októbra 2004 certifikovaná podľa požiadaviek ISO 9001:2000 spoločnosťou SGS.

SAM HOLDING a.s.

Dodávky:
- slovenským zákazníkom,
- zahraničným zákazníkom (ČR, Maďarsko, Poľsko, Litva, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Srbsko a Čierna Hora, Chorvátsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina).

SAM HOLDING vyrába plastové výrobky s náročnou aplikáciou pre strojárenský, elektrotechnický, spotrebný a automobilový priemysel ako aj skúša formy pre výrobu výrobkov z plastov.

V plastických laboratóriách realizuje:
- testovanie používaných materiálov,
- vykonávanie vstupnej a medzioperačnej kontroly plastových granulátov a komponentov.

Výkresy vytvárame v programoch AutoCAD 2000, Solidworks (2D) a PRO/DESKTOP 2000i2 (3D), ale výkresy dokážeme čítať a spracovať aj v iných programoch (CATIA, eDRAWINGS, AGEES,...).

Spoločnosť vlastní na najlepšej úrovni strojový park a technológie, napr.:
- vstrekovanie tlakom strojmi značky ENGEL (Rakúsko), KAUSY (Nemecko), TOS Rakovník (ČR) a CS Vihorlat Snina (SR).

Možnosti:
- vyrábanie plastových výrobkov od 1 g do 4700 g,
- uzatvárací tlak do 10 000 kN,
- veľmi náročné a komplikované výrobky.

Realizácia náročnej technológie:
- vstrekovanie elastomerov,
- vstrekovanie plastových dielov pre galvanizovanie povrchu chrómom.

Ponúkame 60 rozličných farebných typov termoplastov.